PE Örtü Uygulamaları (HDPE-LDPE)

 

Polietilen Örtüler 2 Ana Grupta Kullanılır

 

HDPE     High Density Polietilen – Yüksek Yoğunluklu Polietilen

LDPE       Low Density Polietilen – Düşük Yoğunluklu Polietilen

 

 

Polietilen Örtüler İle Su Yalıtımı

Polietilen geomembranlar, birçok farklı uygulama için sıvılara veya buharlara karşı bariyer olarak yaygın şekilde kullanılırlar. Polietilen, uzun polimer zincirleri oluşturmak için etilen polimerize edildiğinde (monomer moleküllerini kimyasal bir reaksiyonda birlikte reaksiyona sokarak) oluşan en yaygın plastik reçinelerden biridir. Bu zincirler farklı moleküler yapılara ayrıldığında, HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) ve LDPE (Düşük Yoğunluklu Polietilen) gibi farklı türde polietilenler elde edilir.

Kullanım Alanları:

 • Katı atık depolama alanları,
 • Altın ve diğer madenler sızıntı su toplama havuzları
 • Yapay göletler
 • Maden sahaları
 • Tıbbi atık ve zehirli atık toplama alanları
 • Arıtma ve sulama havuzları,
 • Gübre çukurları
 • Balık ve deniz mahsulleri üretme havuzları,
 • Biyoenerji üretim santralleri,
 • Petrol sahaları
 • Eğer istenirse bina temel bohçalama işleri, tüneller ve diğer su yalıtım işleri

Genel Avantajları

 • Kimyasallara karşı yüksek dayanıma sahiptir.
 • Sıvı gecirgenliği düşüktür.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Delinme ve darbe mukavemeti yüksektir.
 • Bitki kökü dayanımı vardır.
 • UV katkısı ile güneş ışınlarına dayanımı sağlanabilir.
 • Kolay uygulanır ve kolay tamir edilebilir.
 • Yüksek uzama özelliğine sahiptir.
 

HDPE ve LDPE, birincil (sıvı yalıtımı) ve ikincil muhafaza (kimyasal dayanım) için tasarım aşamasında en yaygın olarak önerilen geomembranlardır çünkü her iki malzeme de mükemmel kimyasal direnç özelliklerine sahiptir. Yüksek kimyasal dirençteki benzerlik, aynı malzeme ailesinden olmalarıdır; Poliolefinler. Benzer kimyasal direnç özelliklerine sahip olmalarına rağmen, HDPE ve LDPE biraz farklı moleküler konfigürasyonlara sahiptir ve bu nedenle farklı mekanik özelliklere sahiptir. Bu mekanik özellikler, ürünün performansına katkı sağladığı için geomembran seçim sürecinde değerlendirilmelidir.

HDPE, esas olarak hem uzun hem de kısa dallanma içermez. Dallanma yokluğundan dolayı, HDPE yüksek moleküller arası kuvvetlere ve daha fazla sertliğe sahiptir. Öte yandan LDPE, belirli bir zincir boyunca rastgele dağılmış tekdüze uzunlukta zincir dallanması ile karakterize edilir, bu da bu PE tipini daha esnek hale getirir.

Polietilenin simetrik bir moleküler yapısı vardır, bu da soğuduğunda kristalleşme eğiliminde olduğu anlamına gelir. LDPE,% 5 aralığında bir kristalliğe sahip düşük kristalli bir polietilen olarak kabul edilirken, HDPE% 50 civarında bir kristalliğe sahip yarı kristalli bir polimer olarak kabul edilir. Düşük kristalliği, LDPE’yi HDPE’den daha esnek ve uzaması veya çevresine uyum sağlamasını daha kolay hale getirir. LDPE’in uzama özellikleri, daha yüksek darbe ve delinme direncine sağlar, arazi yapısı meyilli topraklarda daha rahat serilebilir.  Ayrıca, LDPE , HDPE ‘ne oranla geomembranların daha sert ve işlenmesinin daha zor olduğu düşük sıcaklıklarda daha iyi işlenebilirlik sağlar.

Yüksek kristalli yapısı HDPE’ye mükemmel kimyasal direnç ve dayanıklılığını verirken, aynı zamanda HDPE’lerde yaşanabilen stres çatlamalarından sorumludur.

Sonuç olarak projeniz için HDPE ile LDPE geomembran arasında seçim yapmak, tercihe ve proje gereksinimlerine bağlıdır. Her ikisi de mükemmel kimyasal dirence sahip olmasına rağmen, farklı moleküler yapıları farklı mekanik ve mühendislik özellikleri sağlar. HDPE, LDPE’den daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir, dolayısıyla oksijen ve su buharı geçirgenliği daha düşüktür. Oksijen geçirgenliği daha düşük olduğu için daha dayanıklıdır. Bununla birlikte, daha yüksek kristallik nedeniyle, gerilim çatlamasına karşı hassas olabilir. Öte yandan, LDPE daha esnektir, yüzeyin şeklini daha rahat alır ve kaynaklanması daha kolaydır. Genel olarak, HDPE, zorlu dayanıklılık ve kimyasal direnç gereksinimleri olan projeler için tercih edilen malzeme iken, montajcılar özellikle kış aylarında kurulum kolaylığı nedeniyle genellikle LDPE’yi tercih etmektedir. Doğru tipte geomembranın seçilmesi, muhafaza uygulama tasarımı, alt zemin tipi ve koruma katmanları, kimyasal, fiziksel ve biyolojik talepler, çevresel uyum, maliyet ve uzun ömür gibi birkaç değişkene bağlıdır. İsoco İnşaat olarak, uygun geomembranı seçebilmek için yukarıda belirtilen tüm değişkenleri dikkate alıyoruz.

POLİETİLEN MEMBRAN TÜRLERİ

Yüksek kimyasal dayanım, düşük esneklik gereken durumlarda tercih edilir. Genellikle çöp depolama tesisleri, maden atık barajları, kanallar ve göletlerde kullanılır.

Atık sahalarında ve yüksek yan eğimler söz konusu olduğunda düz geomembran çeşitleri toprağın kayma sorun nedeniyle kullanılamaz. Tek yönü ya da her iki yönü pürüzlü geomembran pürüzlü yapısıyla hem toprağı, hem de kaplama malzemesinin yerinde sabitlenmesine yardımcı olur.

   

 

 

Su miktarının fazla olduğu , yüksek esneklik gereken durumlarda tercih edilir. Kanallar ve göletlerde kullanılır.

Çok düşük yoğunluklu malzemeler olduğundan çok daha esnektir. Esnekliğin öne çıktığı uygulamalarda tercih edilir.

Özel kalıplar kullanılarak üretilen ve geomebranların betona tutunmasını sağlayan bu malzemeler koruma betonu ile birlikte kullanılırlar. Tırnaklar betonla bütünlük sağlar aynı zamanda betonun çatlamasını engeller.

Lamineli yüzeyi sayesinde betona tam yapışma sağlarlar.