Sürme Yalıtım Uygulamaları

Kimya endüstrisinin gelişmesi ile birlikte son dönemlerde likit ürünlerin pazar payını arttırdığını görmekteyiz. Nitelikli ürünlerin artmasıyla birlikte özellikle teraslarda poliüretan esaslı ürünlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki sürme ürünlerin uygulaması nitelikli personel ve doğru detay çözümleri ile mümkün olmaktadır. İsoco olarak yetiştirdiğimiz personeller ile sürme yalıtımların tüm detaylarını çözerek hizmet kalitemizden ödün vermiyoruz. Likit ürünlerin kullanımının artmasının başlıca sebeplerini aşağıda inceleyebiliriz. 

 • Yüzeye tam yapışmalarından dolayı olası bir kaçak durumunda suyun yalıtım ile betonarme arasında gezmemesinden dolayı kaçak yerinin tespitinin ve tamiratının kolaylaşması
 • Üzeri kaplama gerektiren uygulamalarda ekstra bir şap veya koruma betonuna ihtiyaç duymadan kaplamanın yapıştırılabilme seçeneği
 • Yüksek elastikiyet ve çatlak köprüleme kapasiteleri
 • Tercihen UV dayanımlı oluşları
 • Bazı ürünlerin astar gerektirmeden uygulanabilme özelliği
 • Farklı yüzeyler için farklı malzeme seçenekleri
 • Bazı tiplerinin (özellikle bitüm ve poliüretan esaslıların) kök dayanımına sahip özelliklerinden dolayı toprak altında kullanılabilmesi

 

İyi ve uzun ömürlü sürme su yalıtımı için genel dikkat edilecek hususlar  aşağıdaki gibi olmalıdır        


Uygulama Öncesi Değerlendirilmesi Gereken Konu Başlıkları;

 • Yalıtım yapılacak yüzeyin alt yapısının, izolasyon yapılacak alanın kullanım amacının ve performans kriterlerinin belirlenmesi
 • Yüzey durumunun değerlendirilmesi  ve doğru astar seçimi
 • Nem kontrolü
 • Uygulama yapılacak alan teras ise eğim kontrolü
 • UV’ye maruz kalma durumu
 • Üzerine kaplama yapılacaksa yapılacak kaplamanın yalıtım ile uyumlu çalışmasının değerlendirilmesi
 • Tüm değerlendirmeler ışında fayda/maliyet oranı en yüksek malzemenin belirlenmesi

Uygulama Esansında Değerlendirilmesi Gereken Konu Başlıkları  

 • Zemin ve yüzey hazırlığı
 • Tamirat gerektiren yerlerin tamir edilmesi
 • Nem kontrolünün sağlanması ve gerekiyorsa nem çıkışı için gerekli önlemlerin alınması
 • Uygulama esnasında farklı malzemelerin ve köşelerde ekstra önlemlerin alınması (özellikle likit uygulamalarda)
 • Astarlama ve nitelikli uygulama yapılması

Uygulama Sonrası Değerlendirilmesi Gereken Konu Başlıkları

 • Yapılabiliyorsa su testi
 • Gözle muayene
 • Üstüne gelecek uygulamaya kadar gerekli koruma önlemlerinin alınması