Geosentetik Örtü Uygulamaları

Geomembran Örtüler İle Su Yalıtımı 

 

Geomembran örtüler , yalıtım sağlamak ve gerektiğinde yüzeyi korumak amacıyla sentetik hammaddelerden yapılmış malzemelerdir. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirence sahiptir. Çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, delinme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklıdır. Geomembranlar geçirimsizlik sağlamak amacı ile kullanılır. Kullanılacak geomembranın seçimi ve taşıyacağı özellikler proje kapsamında belirlenir. İsoco olarak hangi projenizde hangi geomembranın kullanımının doğru olacağını belirliyoruz. İstenilen performansa bağlı olarak PVC, Polietilen, EPDM, TPO, ECM veya Geosentetik kil örtülerden biri yalıtım ürünü olarak tercih edilebilir.

 

 

 

Seçim yapılmadan önce

 • Yapının kullanım durumu
 • Yüzey kalitesi
 • Tek yüz perdelerde detaylar
 • İzolasyonun UV’ye maruz kalma durumu
 • Uygulama sonrası yapılacak koruma uygulamaları

İyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İyi değerlendirilmemiş ve öncesinde önlemleri alınmamış uygulamaların zaman içinde sorun çıkaracağı unutulmamalıdır.

 

 • Uygulama yapılacak yüzey kalitesi itibariyle diğer yalıtım uygulamalarına göre daha verimsiz zeminlerde de rahatlıkla uygulanabilir.
 • Kimyasal maddelere karşı oldukça yüksek bir direnç gösterirler.
 • Geçirgenliği düşük, delinmelere karşı oldukça dayanıklıdırlar.
 • Uzun ömürlüdürler.
 • Uygulaması kolay, fiyat/performans oranı yüksek ürünlerdir.
 • Geomembran, kırılgan olmayıp esnek bir ürünlerdir.
 • Temel ve Perdeler
 • Tüneller
 • Çatılar ve Teraslar
 • Tanklar
 • Her türlü atık su depoları
 • Boru hatları
 • Göletler
 • Sulama Kanalları
 • Köprüler
 • Endüstriyel Tesisler
 • Uygulamanın korunması son derece önemlidir. Örtü tipi yalıtım olduklarında dolayı olası kaçaklarda kaçak yerinin tespiti sürme tipi uygulamalara göre daha zordur.
 • Drenaj koşullarının sağlanmasından emin olunmalıdır.
 • Yapılacak uygulamalarda su haricindeki kimyasal ürünlerin içeriği iyi araştırmalıdır.