mus2


Müşavir kelimesi sözlük karşılığı olarak; danışılan, istişare edilen anlamını taşımaktadır.
Ayrıca bir konuda görüşüne başvurulan olarak da ifade edilebilir.
Bugünkü dilde ‘danışman’ olarak isimlendirilebilir. Müşavirlik kelimesi de;
danışma(k), istişare etmek anlamını taşımaktadır.

İsoco olarak elde ettiğimiz inşaat ve uygulama tecrübesiyle
başta yalıtım uygulamaları olmak üzere pek çok inşaat
uygulamalarına danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Su-ısı yalıtımı ve zemin uygulamaları danışmanlık konularımız:

  • Proje Hazırlama ve Detay Çizimleri
  • Keşif ve Yaklaşık Maliyet Hesapları
  • Sözleşme Hazırlığı
  • Uygulama Esnasında Kontrollük
  • Hakediş Dönemlerinde Metraj Çalışmaları
  • İş Sonu Teslimi ve Kesin hesap işlemleri