Merkssoil – Toprak Stabilizasyonu

Toprak Stabilizasyonu (SoilMerks)

Toprak stabilizasyonu yıllar boyunca taşımacılık ve yapı sektörü için önemli bir mühendislik konusu olmuştur. İlk zamanlar kilin bağlayıcı özelliklerinin kullanıldığı toprak stabilizasyon işlemlerinde daha sonrasında enzimler, magnezyum klorit, kireç vb. farklı uygulamalar kullanılmıştır. Bu uygulamalar halen asfaltın altında zemin güçlendirici olarak tercih edilmektedir.

SOILMERKS TOPRAK STABILIZASYONU ÇÖZÜMLERI ILE 4 ANA PROBLEME

ÇÖZÜM SUNUYORUZ

 1. Toz Engelleme (Soilmerks DustBind)

(DustBind ile her türlü tozuma engelleyici toprak stabilizasyonu)

 1. Toprak Stabilizasyonu (Soilmerks GravelBind)

(GravelBind ile trafik için yol ve arazi stabilizasyonu )

 1. Erozyon Kontrolü (Soilmerks EroBind)

(Erobind ile eğimli ve bent yapıların stabilizasyonu)

 1. Toprak Stabilizasyonu – Çimento Uyumlu (Soilmerks CemBind)

(Cembind ile yoğun trafik ve yol temeli stabilizasyonu)

 

 • Soilmerks çevre dostu bir üründür. Doğaya zarar vermez.
 • Nano polimer yapısı sayesinde yüksek performansta toprak stabilizasyonu sağlar.
 • Soilmerks çözümlerinin toprakta kil muhteviyatına ihtiyacı yoktur.
 • Soilmerks ile pek çok farklı toprak yapısında iyileştirme işlemi yapılabilir. (Yol alt tabakaları, kum muhteviyatı yüksek zeminler, inşaat veya maden molozları ile yapılan yollar…)
 • Soilmerks reçineler madenden çıkan toprak karışımları ve organik olmayan malzemelerle de rahatlıkla kullanılabilir.

Bitmiş Kaplamalarda

 • Kaplamanın eğilme dayanımını arttırır.
 • Su penetrasyonunu azaltır.
 • Donma-çözünmeye karşı direnç sağlar.
 • Yol çukurlarının oluşumunu azaltır.

Bitmiş Kaplamalarda

 • Yerinde imalat ile malzemelerin uzaktan taşıma maliyetlerini düşürür.
 • İnşaat sahasında daha az atık oluşur.
 • Ürün/sistem sürdürülebilirliği kontroller ve hızlı tamiratlar ile kolaylıkla sağlanır.

 

 Erozyon Kontrolü

 

Erobind reçinenin toprağa uygulanması ile birlikte rüzgara bağlı erozyon engellenmesinin yanında toprak geçirimliliği azaltılarak suyun toprağı aşındırma etkisi bertaraf edilir. Toprağın su geçirimliliği azalırken, nem tutması sağlanarak üzerinde bitkilerin yetişmesine olanak sağlanır. Soilmerks ile doğayı koruyan ve zarar vermeyen çevre dostu uygulamalar gerçekleştirilir. 

 

Enerji

Güneş enerji panellerinin çevresinde bulunan yollar ve toprak alanlar zaman içinde panellerin tozlanmasına ve verimliliğin azalmasına sebep olur. DustBind ile sahada oluşacak toz engellenerek panellerin enerji üretim kapasitesi arttırılır.

 

 

 

Madencilik

Maden sahalarında yapılacak Soilmerks uygulamaları ile tozsuz ve konforlu yollar oluşturularak  makine ve araç bakım maliyetleri azaltılır. Yüksek üretim için sağlam ve güvenilir yollar sağlanır. Maden işçilerinin sağlıklı çalışma koşulları geliştirilmiş olur. Çevre kirliliği
önlenerek, madendicilik operasyonlarında verimlilik arttırılır.

 

Askeri Alanlar 

Soilmerks ile uçak pistlerinde toprak stabilizasyonu ve toz kontrolü sağlanır. Geçici pistlerde son kat kaplama olarak kullanılan reçine, aynı zamanda kalıcı pistlerde asfalt altındaki tabakaların  güçlendirilmesinde kullanılır. Geçici helikopter iniş alanlarında güçlendirme ve toz kontrolü sağlanır. Askeri yolların stabilizasyonu da Soilmerks uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Toprak yolların stabilizasyonu ile kampların birbirine ulaşımı zorlu hava şartlarında dahi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Soilmerks ile askeri kamp bölgelerinde toz kontrolü sağlanarak ekipman ve makineler tozdan korunur, personel yaşam alanlarının temizliği sağlanır. 

 

Ulaştırma 

Soilmerks çözümleri ile dayanıklı bir üst katman oluşturulurken, istenilmesi durumunda asfalt ve beton yollar altında sağlam temel katmanları sağlanmış olur. Pek çok farklı yönteme kıyasla toprak yollarda toz kontrolü sayesinde konfor arttırılmış olur. Köy yolları ve tarım alanları için yapılan toprak yolların stabilizasyon maliyetleri düşer. Kendi malzemesi ile güçlendirilen yollarda kazı-dolgu ve nakliye maliyetleri oluşmaz. 12-24 ay aralığında düşük dozlarda yapılacak Soilmerks sprey uygulaması ile yol bakım maliyetleri düşürülerek sürdürülebilirlik sağlanmış olur. Uygulama yapılan yollarda permeabilite düştüğünden yolun donma çözünme dayanımı arttırılmış olur.

 

Tarım

Soilmerks DustBind ve GravelBind reçineler ile sağlanan toprak yollarda toz kontrolü sağlanarak tarım işçileri ve hayvanların sağlık koşulları iyileşir. Sulama kanallarının stabilizasyonu sağlanarak kanallardaki su geçirimliliği azaltılır. Tozumaya bağlı ekipman ve bakım maliyetleri azalır, tarım alanlarında oluşabilecek erozyonun da önüne geçilmiş olur. 

 

Uygulama Öncesi 


Stabilize edilecek zeminin iyi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. İdeal bir stabilizasyon için elek analizi, OMC , CBR vs. gibi testlerin uygulama öncesi yapılması gerekmektedir. Stabilize edilecek toprağın en az %35’inin 75 mikronluk eleğin altında kalmasına dikkat edilmeli, zemindeki maksimum tane çapının uygulama yapılacak yüzeyin kalınlığının %20 sinden büyük olmamasına dikkat edilmelidir.
Stabilize edilecek zeminin optimum su muhtevası belirlenmeli ve reçine su ile karıştırılarak maksimum sıkışma için gerekli nem koşullarının oluşması sağlanmalıdır. Yapılacak tüm işlemler ön test sonuçlarına göre belirlenmelidir. Tüm değerlendirmeleriniz için İsoco teknik ekibine danışınız.

 

Dozajlama ve Karıştırma


Yüzey istenilen derinlikte kazınarak sert toprak yumuşak bir hale getirilmelidir. Yapılan test sonuçlarına göre toprak ağırlığına göre %0,5 ile %4 oranında reçine hesaplanan su ile karıştırılarak toprak yüzeye sulama şeklinde uygulanmalıdır. Stabilize edilecek toprağın optimum su muhtevası nihai sıkışma için önemlidir. Uygulama esnasında su miktarının eksik olmamasına dikkat edilmeli fazla suyun çamurlaşmaya sebep olacağı da unutulmamalıdır.

 

Sulama sonrasında greyderler vasıtasıyla git gel yapılarak toprağın yerinde karıştırılma işlemi sağlanmalıdır. Son katmanda yapılacak iyi bir tesviye işlemi ile su birikintilerinin önüne geçilmiş olur. İstenilen kot sağlandıktan sonra titreşimli silindirler ile sıkıştırılma işlemine geçilmelidir.  Not: Saha durumuna göre önce reçine uygulayıp daha sonra yerinde greyder ile karıştırma metodu alternatif olarak değerlendirilebilir.  Cem-Bind reçine kullanılması durumunda ön testlerden gelen sonuçlara göre çimento yüzeye serpilmeli, sonrasında reçine yüzeye sulama şeklinde uygulanmalıdır.  Reçineli sulama sonrasında yine greyderler vasıtasıyla git gel yapılarak toprağın karıştırılma işlemi sağlanmalı, gerekli yol kotu ayarlandıktan sonra sıkıştırma işlemine geçilmelidir.

 

Sıkıştırma


Daha iyi sıkıştırma işlemi için titreşimli vibrasyonlu silindir kullanılması önerilmektedir. Sıkıştırılma işleminden sonra son kat Soilmerks Gravel-Bind yüzeye püskürtülerek stabilizasyon işlemi tamamlanır. İsteğe bağlı olarak toprağın silindir tamburuna yapışmaması için geçen süre sonrası nemli yüzey 1 kat daha silindirlenebilir.

 

 

Asfaltlama İşlerinde


Asfaltlama kaplama işlemlerinde alt temel çok önemlidir. Alt temelin esnekliğinin ve dayanımının arttırılması, üzerinde kullanılacak asfaltın da performansını arttırır. Soilmerks ile alt katmanların mukavemeti ve esnekliği arttırıldığında üzerine yapılacak asfaltın ömrü ve taşıma kapasitesi artarken kaplama kalınlığı azaltılabilir.