Kimyasal Dayanım Gerektiren Alanlar

Sıvı Kimyasal Tank Yalıtımları 

Proses gereği kimyasal üretim yapan fabrikalarında giriş veya atık ürünlerin betonarme veya çelik bir tankta depolanması kaçınılmaz olmaktadır. Eğer doğru kaplama seçimi yapılmazsa betonarme yapılarda hem betonda bozunma gözlemlenirken çelik kısımlarda ise korozyon gözlemlenmektedir. Bu sebeple yapıların projelendirme aşamasında yapı iç kısmının proses kimyasallarına karşı doğru bir şekilde kaplanması son derece önemlidir. Kimyasal ürünlerin içeriği, PH’ı ve proses sıcaklığı başlıca irdelenmesi gereken unsurlardır. 

İsoco İnşaat olarak kimyasal dayanım gerektiren yerlerde proses kimyasalının analiz raporlarını alıyor ve bu kimyasallara dayanıklı kaplama çözümlerimizi sunuyoruz. 

Doğru kaplamaya karar verilmesine müteakip uygulamanın gerekli güvenlik önlemleri alarak ihtisas sahibi ekiplerimiz tarafından uygulamalarınızı gerçekleştiriyoruz.

 

Biogaz Tesislerinde Kimyasal Yalıtımlar

Özellikle Biogas tesislerinde fermantasyonla oluşan metan ile birlikte biogenic sülfürik asit oluşmaktadır. Bunun sebebi sülfatın su buharı ile reaksiyona girerek sülfürik asit oluşumuna sebep olmasıdır. Bu durum sistem gereği engellenemez olup mutlak suretle önlem alınması gereken bir reaksiyondur. Çünkü ortamdaki asit betonun yapısında bulunan serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun yapısının bozulmasına sebep olur.  Özellikle üretimin gaz kısmında betonla temas eden yüzeylerin asit dayanımı olan  bir kaplama ile kaplanması kaçınılmazdır. Ancak sıvı kısımdaki agresiflik daha sınırlı olup sülfata karşı bir dayanımlı kaplama yapılması yeterli olacaktır. İsoco olarak bir biogas tesisinde olması gereken tüm yalıtımları ve kaplamaları sağlıyoruz.

 • Sıvı kısımda sülfat dayanımı
 • Boru giriş çıkışlarında detay yalıtımları
 • Gaz kısımda asit dayanımı
 • Balon kısmında HDPE membran

 

Atık Su Tesislerinde Kimyasal Yalıtımlar

Atık su tesislerinde ise ortamda ağırlıklı olarak sülfata karşı dayanım istenir. Tesislerin üstü açık olduğu için betonarme kısımlar direkt olarak asit atağına maruz kalmazlar. Genel olarak sülfata dayanıklı betonlarla dökülen yapıların santrallerdeki üretim zorluklarından dolayı normal çimento ile dökümü sağlanmaktadır. Böyle bir durumda betonda sülfat dayanımı sağlayan kaplamanın yapılması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. İsoco inşaat olarak yaptığımız yalıtım kaplamaları sayesinde hem geçirimsizlik sağlıyor hem de atık su depolarında oluşacak ve betonu bozunmaya karşı koruyacak kaplamalar yapmaktayız.

 

Deri Tesislerinde Kimyasal Yalıtımlar

Deri tesislerinde de süreç sonunda hem asitli hem bazik olan reaksiyonlar olabilmektedir. Bu sebeple doğru kaplamanın yapılması şarttır. Doğru kaplamanın yapılması prosesin hiç durmaması açısından son derece önemlidir. 

Aksi taktirde doğacak bakım maliyetleri sadece bakım sürecini kapsamayacak olup aynı zamanda üretim kaybına da sebep olacaktır. Deri tesislerindeki tecrübelerimizden  faydalanmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 • Yüzey tamiratları
 • Flanş bağlantılarının sağlamlaşlaştırılması
 • Gerekli durumlarda havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi
 • Pah ve detay çözümleri 

 

 • Uygulaması ve tamir etmesi son derece kolaydır.
 • Kimyasal dayanımı gerektiren havuzlarda ve üreticisine bağlı olarak içme suyu depolarında rahatlıkla kullanılırlar.
 • Kullandığımız ürünlerin kılcal çatlakları köprüleme özelliği vardır.
 • Eksiz ve derzsiz bir kaplama oluşturur. 
 • Biyogaz tesisleri
 • Atık su tesisleri
 • Deri üretimi yapan tesisler
 • Kimyasal ürün üreten fabrikalar
 • Prosesinde fermantasyon olan üretim yerleri 
 • Yapılan kaplamanın teknik spektlerinde yazanlar dışında fark kimyasallardan kaçınılması gerekir.