Hibrit Ürünler

Hibrit Su Yalıtımı 

Tek komponentli hibrit su yalıtım sistemleri hava ile kürlenirler. En önemli özellikleri farklı zeminlere astarsız yapışabilmesi ve soğuk havalarda dahi uygulanabilmesidir. Bu sebeple hızlı uygulama ve kendin yap uygulamalarında tercih edilmektedir.  – 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda ve nemli zeminlere uygulanabilir. 2mm.’ye çatlak köprüleyebilir. Solventsizdir. Siyanat ve ağır metal içermeyen, hızlı kürlenen, kolay uygulanan, %100 Katı maddeli, hibrit polimerden imal edilmiştir. Uygulama sonrası eksiz, U.V. dayanımlı, sağlam ve çatlak köprüleme özellikli bir yapı oluşturur. Elastomerik özelliği nedeni ile düşük sıcaklıklarda bile performansı aynı kalır. Genel olarak diğer sitemlere oranla daha yüksek maliyetleri olduğundan çok geniş alanlarda tercih edilmezler.

 

 

 

 

 

Uygulama öncesi yapılacak kontrollerde,

 • Yüzey mukavemeti ve pürüzlülük kalitesi
 • Nem durumu
 • Süzgeç tipi
 • Farklı yapı malzemelerinin birleşiminde kullanılacak yardımcı ürünlerin seçimi
 • Üzerindeki trafik yükü

değerlendirilmelidir. İyi değerlendirilmemiş ve öncesinde önlemleri alınmamış uygulamaların zaman içinde sorun çıkaracağı unutulmamalıdır.

 • Elmas uçlu frezeler ile yüzeyin silinmesi ve vakumlanması
 • Süzgeçlerin seçimi ve montajı
 • Gerekli durumlarda havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi
 • Pah ve detay çözümleri 

 

 • Beton / Sertleşmiş, kürünü almamış taze betonda
 • Cam ve camsı yüzeylerde
 • Parlak, mat seramik yüzeylerde
 • Çelik, paslanmaz çelik
 • Aluminyum, Bakır, Çinko, Ahşap 
 •  Bitüm ve asfalt esaslı yüzeylerde kullanılabilir. 
 • Astarsız direkt uygulanabilme
 • Hızlı ve tam kürlenme
 • Yeni nesil reaktifle kürlenme
 • Düşük viskozite nedeni ile kolay uygulama
 • Nefes alabilir
 • Yüksek kimyasal direnç
 • -5 ºC  ile 35 ºC arasında uygulanabilme
 • Nemli yüzeylere uygulanabilme
 • Kürünü tam almamış sertleşmiş (minumum 4 günlük) taze betonun üzerine uygulanabilme

 

 • Teras ve balkonlarda
 • Bodrumların iç ve dış yüzeylerinde
 • Yüzeylerdeki çatlakların tamirinde
 • İç yüzey ve dış cephelerdeki birleşimlerin
 • Kubbelerin iç yüzey ve dış cephelerinden
 • Çatı gizli derelerinde
 • Seramik altı su yalıtımında
 • Nem bariyeri olarak zemin uygulamalarında
 • Üzerine yapılacak kaplama cinsine göre gerekli önlemlerin alınması
 • Yaya trafiği isteniyorsa gerekli önlemlerin alınması