Bitki Kökü Dayanımlı Bitümlü Örtü Uygulamaları

Kök Dayanımlı Bitümlü Örtüler İle Su Yalıtımı

Teraslarda ve çatılarda standart kaplamalar haricinde son dönemde yeşil çatılar çevreci çözümler olması açısından büyük önem kazanmakta ve mimarlar tarafından tercih edilmektedir. Bitki köklerine dayanım istenen yeşil çatılarda gerek intensif (yoğun), gerekse ekstensif (seyrek) yeşillendirme sistemlerinde çatıların su yalıtımı, bitki köklerinin tahribine karşı korunmalıdır. Sıradan su yalıtım malzemeleri ile kaplanmışı çatı yüzeylerinin üzerine koruyucu beton, şap gibi katmanlar uygulansa da, birçok kök türü bunları delebilir veya zamanla oluşan çatlaklardan rahatça geçebilir. O nedenle köklerin olumsuz etkilerine karşı, ya bu amaçla geliştirilmiş özel malzemeleri mevcut su yalıtımının üzerine sererek, ya da su yalıtımını köklere dayanıklı olduğu kanıtlanmış malzemelerle yaparak önlem almak gerekir. Bitki köklerine dayanımlı su yalıtım örtüleri, Avrupa’daki en yetkili kuruluşlardan biri olan FLL (Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau) tarafından önerilen test yöntemine göre, en agresif bitki köklerine karşı iki yıl boyunca test edilmiş ve malzemenin dayanıklılığı FLL Sertifikası ile belgelendirilmelidir.  Yeşillendirilecek herhangi bir eğimli veya düz çatının su yalıtımı bitki köküne dayanıklı su yalıtımlı örtülerle yapılması durumunda ayrı bir kök tutucu katman kullanımına gerek kalmaz, hem güvenli, hem de daha ekonomik bir sonuç elde edilir.

Çatı bahçelerinin meydana getirilmesinde geçerli iki ana yöntem intensif (yoğun) ve ekstensif (seyrek) yeşillendirmedir. İntensif yeşillendirme sisteminde bol toprak kullanılır, çatı üzerinde ağaçların yetiştirilmesi bile mümkün olur. Ne var ki, sistemin çatıya verdiği yük genellikle 300-400 kg/m²  civarında olduğundan, statik sistemin bu yüke dayanacak şekilde oluşturulması şarttır.

İntensif yeşillendirmede kullanılan bitkiler bakım gerektirir, malzeme seçiminde bakım sürecinde çatıya gelecek mekanik etkiler de gözetilmelidir. Sulama ihtiyacı da dikkate alınmalıdır.

Ekstensif yeşillendirme ile hafif çatı bahçeleri elde edilebilir. Kullanılan özel malzeme ve yöntemler sayesinde, çatıya verilen yük, 100 kg/m² civarındadır.

Diğer bir deyimle önceden çakıl, beton, karo kaplanmış bir düz çatı veya kiremit kaplı bir eğik çatı, bu malzemeler kaldırılarak yeşillendirilirse, yapıya verilen yük önemli ölçüde artmaz. Ayrıca ekstensif olarak yeşillendirilen çatılar yılda en çok bir veya iki defa bakım gerektirirler. Hangi tip yeşil çatınız olursa olsun İsoco İnşaat olarak size doğru detayları sunmak için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

 Katmanlar

 

1- Bitkiler
Bir sistem dahilinde uygulandığı takdirde yıllarca bozulmadan yaşayabilen ve bölgenin iklimsel özellikleriyle uyum içinde yapıya özel karakterler veren bitki türleri, bu konuda uzman araştırma enstitüleri tarafından yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir ve çatı yeşillendirilmesinde bunlar kullanılır.

 

2- Bitki taşıyıcı tabaka
Özel malzemelerle oluşturulan topraklar, seçilen bitkinin tüm besin ihtiyaçlarını karşılar, bitkilerin uzun yıllar kendilerini yenileyerek canlı ve güzel kalmasını sağlar.

 

3- Filtre ve drenaj tabakası
Üst katmanlardan gelen ve bir filtre tabakası tarafından süzülen yağmur suları, bir yandan yağmursuz günler için depolanmalı, ancak birikme fazla ise, bitkilerin çürümesini önlemek amacıyla, drene edilerek atılabilmelidir.

 

4- Mekanik etkilere karşı koruyucu ve nem tutucu tabaka
Çürümeye dayanıklı özel keçeler, kök tutucu katmanları ve su yalıtım tabakalarını mekanik etkilere karşı korurlar.

 

5- Kök tutucu tabaka
Bitki köklerinin su yalıtım katmanlarına zarar vermesi mutlaka önlenmelidir. Bu amaçla ya özel kök tutucu tabakalar, ya da kendini köklere karşı koruyan su yalıtımları kullanılır.

 

6- Su yalıtımı ve çatı konstrüksiyonu
Çatı yeşillendirmesinin en önemli ön şartı, iyi bir su yalıtımının ve yeterli taşıyıcılığı olan sağlam bir çatı konstrüksiyonunun varlığıdır. Su yalıtımında kullanılan malzemeler, bitkilerin köklerine karşı dayanıklı ise kök tutucu katmana gerek yoktur.