Sürme Uygulamalar

Betonun içindeki kimyasallarla reaksiyon yaparak suda çözünmez kristal yapılar oluşturan bu sistemlerde uygulama tecrübesi son derece önemlidir. Başta yüzey hazırlığı olmak üzere, uygulama öncesi yapılacak tij, pah ve segregasyon tamiratları özel tamir harcı R17 ile yapılmalıdır. İyi uygulama sonrası 4 gün boyunca yüzeyin sulanarak nemlendirilmesi reaktif kimyasalları harekete geçireceğinden uygulamanın ayrılmaz bir parçasıdır.

M17  uygulamaları özel ihtisas isteyen uygulamalardır. Bu sebeple uygulama öncesi yapılacak kontrollerde,

 • Yüzey mukavemeti ve yalıtımın yapılacağı kaplama cinsi
 • Bu uygulama betona direkt olarak nüfus etmesi gerektiğinden dolayı aderans azaltıcı etmenler
 • Soğuk derzler ve pah uygulamaları kritik noktalar
 • Yüzeyin segragasyon durumu

değerlendirilmelidir. İyi değerlendirilmemiş ve öncesinde önlemleri alınmamış uygulamaların zaman içinde sorun çıkaracağı unutulmamalıdır.

 

 • Varsa yüzeyde şerbet ve aderans azaltıcı etmenlerin temizlenmesi
 • Tamiratlar, tijler ve pahların özel kimyasalları tamir harçları ile tamir edilmesi
 • Soğuk derzlerde gerekli önlemlerin alınması 

 • Pozitif ve negatif yönlü su  yalıtımında rahatlıkla kullanılabilir.
 • Beton yüzey üzerinde tabaka oluşturmanın yanında yüzey ile bütünleşir, bu sebeple delinmez, yırtılmaz.
 • Tabaka oluşturarak yalıtım sağlamadığı için koruma amaçlı levhaların kullanılmasına gerek
 • Yüksek aderans sağlar, beton yüzeylerin içine işler.
 • Su geçirmez, buhar geçirir. Yüzeyler nefes alır.
 • Taze betona uygulanabilir.
 • Yatayda ve düşeyde uygulanabilir.
 • İçme suyu ile temasa uygundur.
 • Donma-çözünmeye dayanıklıdır
 • Koruma duvarına ihtiyacı yoktur, darbelerden etkilenmez.

 

 • Her türlü duvarların içten ve dıştan nem ve su yalıtımında
 • Su depolarının iç ve dış yüzeylerinde
 • Temel, bodrum ve istinat duvarlarının içten yalıtımında
 • Yüzme ve süs havuzlarının iç ve dış yüzeylerinde
 • Asansör kuyularında
 • Galeri ve tünellerde
 • Temiz ve pis su arıtma tesislerinde.

 

 

 • 4 gün boyunca yüzeyin su ile kürlenmesi
 • Uygulama sonrası dondan korunmalı veya direkt güneşe maruz bırakılarak hızlı su kaybına engel olunmalıdır.