Epoksi Enjeksiyon İle Güçlendirme

Epoksi Enjeksiyon Uygulama

Epoksi enjeksiyonların betonarmede oluşan çatlakların kimyasal olarak birleştirilmesinde kullanılır. Öncelikle çatlağın yapısının belirlenmesi son derece önemlidir. Eğer çatlak binanın statik eksikliğinden kaynaklanıyor ise epoksi enjeksiyon bu konuda çözüm olmayabilir. Öncelik olarak yapıda çatlak oluşumuna sebep olan unsurlar araştırmalı ve sebep ortadan kaldırıldıktan sonra enjeksiyon işlemine geçilmelidir.

Basınç altında epoksilerin enjeksiyonu, 0.05 mm’den büyük veya buna eşit açıklığa sahip çatlakları yapıştırmak için kullanılmaktadır. Çatlak aktifse, çatlak sayısı çoksa veya su sızıntısı kontrol edilemiyorsa bu yöntem uygulanamaz. Çatlama nedeni düzeltilmezse, orijinal çatlağın yakınında tekrar ortaya çıkacaktır. Tüm yüzeylerde görünmeyen çatlaklar olması konusunda dikkatli olunmalıdır.

Epoksi enjeksiyonu, yapı elemanının mukavemetini artırmadan çatlama durumunu eski haline getirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.  Betonun alt kısmında epoksinin çekme dayanımı, betonun çekme dayanımından daha güçlüdür. Epoksi enjeksiyon o kdar güçlü bağ oluşturur ki enjeksiyon sonrası gelecekteki çatlaklar, taşıyıcı elemanlarda aynı yükte ancak farklı yerlerde meydana gelecektir. Güçlendirme, reçine enjeksiyonu ile sorunlu düzlem boyunca ek takviye yapılarak sağlanır. Sıklıkla, güçlendirme ve restorasyon için epoksi enjeksiyon ile birlikte iç veya dış takviyelerin yapıldığı gözlemlenir.  Genel olarak epoksi enjeksiyon reçineleri ile genişliği 0.013 mm’den daha geniş çatlaklara başarıyla uygulama yapılabilmektedir. Daha az genişliğe sahip çatlaklarda ise  epoksi veya 200 cps düşük viskoziteye sahip diğer polimer sistemleri enjekte edilebilmektedir.

Epoksiler ve diğer reçineler, ateşe veya sürekli yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında güç kaybederler ve bu tür yapısal onarımlar için ayrıca yanmaz koruma gereklidir. Kürlenme sırasında suya duyarsız olarak üretilen epoksiler, ıslak veya nemli çatlaklara enjekte edilirse süt beyazı bağ hatları oluşturabilir. Epoksinin tamamen suya duyarlı olmadığının doğrulanması, test epoksisinin önceden ıslatılmış çatlaklara enjekte edilmesi ve ardından çatlağa enjekte edilen kürlenmiş epoksinin numunesinin değerlendirilmesiyle yapılmalıdır. Döşeme ve perdelerin birleşim noktalarında, beton kürü sırasında veya aşırı ısıl dalgalanmalar sırasında hacim değişikliklerinin bir sonucu olarak büzülmeye bağlı olarak tam derinlikte döşeme çatlakları oluşabilir. Lokal aşırı gerilmenin nedeni ya ortadan kaldırılmalı ya da onarımda dikkate alınmalıdır. Tüm uygulamalarda çatlağı orta sıcaklıkta enjekte etmek, termal gerilim dalgalanmalarını en aza indireceği unutulmamalıdır.

 

Hazırlık ve Uygulama

Yapıştırıcının sağlam betona yapışmasını sağlamak için çatlağı ve etrafını çevreleyen yüzey temizlenmelidir.  En azından yapıştırılacak yüzey tel fırça ile fırçalanmalıdır. Yapıştırmanın düzgün bir şekilde yapışmasını sağlamak için yağ, gres veya diğer yüzey kirleticileri çıkarılmalıdır. Temizleme sırasında çatlağa herhangi bir pislik bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Temiz, yağsız basınçlı hava kullanarak, tozu, kiri veya biriken suyu gidermek için çatlağı temizleyin. Enjeksiyon sırasında çatlak kuruysa en iyi sonuçlar alınacaktır. Çatlaktan sürekli olarak su sızıyorsa, epoksi enjeksiyonunun uygun bir onarım sağlaması için akış durdurulmalıdır. Aktif olarak sızan bir çatlağı onarmak için poliüretan reçineler gibi diğer malzemeler gerekebilir. Birçok uygulama için, çatlağı kapatmak için ek hazırlık gereklidir.

Bir yüzey kaplama malzemesinin asit veya kimyasal çözücü kullanılarak çıkarıldığı durumlarda da geçerli olmak üzere, çatlak aşağıdaki gibi hususlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

  1. Temiz, sıkıştırılmış hava kullanarak, kalan kalıntı ve sıvı temizlenir.
  2. Artıklar yüksek basınçlı yıkama veya buharlı temizleme ile giderilir
  3. Çatlakta kalan su temiz basınçlı hava ile üflenerek temizlenir

Betona bir kaplama, dolgu macunu veya boya uygulanmışsa, epoksi yapıştırıcı uygulanmadan önce eski yüzey temizlenmelidir.  Aksi taktirde enjeksiyon baskısı altında bu malzemeler kalkabilir ve sızıntıya neden olabilir. Yüzey kaplaması çatlağı kapatıyorsa, yüzey kontaminasyonunu aşmak için çatlağın açıklığını bir öğütücü kullanarak “V” şeklinde açılması gerekebilir.

 

Pakerlerin çakılma işlemi tamamlandıktan sonra epoksi macun ile tüm çatlak yüzeyi kapatılır. En alt pakerden başlamak üzere özel ekipmanlar vasıtasıyla enjeksiyon işlemine geçilir. Bir üst pakerden enjeksiyon çıkışı gözlemlenene kadar işleme devam edilir. Bu işlem en üst kısıma kadar devam ettirilir ve en üstten reçine çıkışı gözlemlendikten sonra işlem tamamlanmış olur.

 


Unutulmamalıdır ki epoksi enjeksiyon işlemi nitelikli ve özel makine ve bilgi birikimi gerektiren uygulamalardır. İsoco İnşaat olarak mühendis ve teknik personelimizle taşıyıcı elemanların güçlendirmesinde eğitimli personellerimiz ile en etkili enjeksiyon uygulamalarını yapmaktayız.